Individální abutment s frézovaným dosedem a úhlovanou štolou, digitální výroba.

Individální abutment s frézovaným dosedem a úhlovanou štolou, digitální výroba

Ne vždy je implantát zaveden tak, jak by zubní technik potřeboval pro snadnou výrobu náhrady. V tomto případě to byl pro nás nelehký úkol, jelikož byl implantát zaveden tak, že titanová baze i štola pro šroub vycházely příliš vestibulárně.

Abychom vyhověli estetickým požadavkům, museli jsme vymodelovat indiviuální abutment s frézovaným dosedem, naúhlovat štolu pro šroub o 15° a celkově vše posunout více palatinálně.

Celý proces byl digitální, otisk přes intraorální skener, 3D tisk modelů s laboratorním analogem, frézování individuálního abutmentu s dosedem a následná modelace korunek v Exocadu. Fotky v ústech jsou ze zkoušky před nasazením.

Stále více výrobců implantátů již nabízí titanové baze s možností úhlování. V oblibě máme firmu Dynamic abutment, ta nabízí TI baze s možností úhlování až 45°.


Related Posts